Vi skal tilby mange ulike tjenester innenfor havbruk- og sjønæring.

Som nevnt, så er målet å være den foretrukne leverandøren av servicetjenester til det du trenger, når du trenger det.
Dette skal vi jobbe intenst for å oppnå.

Holand Maritime Service & Ships © 2018

Utviklet av Capitano AS